Origineel, geen filter
Met ND-filter automatisch belicht

Lange sluitertijden m.b.v. een Variabel ND-filter.

10x ND, lage ISO - 30 sec
10xND - belichten, lopen, stilstaan, flitsen, teruglopen, stoppen.