VOGELS

De Vorkstaartscharrelaar - 3 dia's, gedigitaliseerd.
De Roodsnaveltok - 3 dia's, gedigitaliseerd.
De Geelsnaveltok - 3 dia's, gedigitaliseerd.
Vogels van diverse pluimage
Ooievaars
Papagaaiduikers