Panorama met 2 rijen:

Rij 1: 5 opnamen “boven” het beeld.
Rij 2: 4 opnamen met ruime overlap.
In PTGui gestitcht. Spannend met 5 boven en maar 4 onder.
Uit de hand, slordig, snel genomen.

Boven: de originelen, rechtstreeks uit de camera.
Links: een “stitch” van de bovenste rij  en van de onderste rij.
Midden: Het resulaat met nog mijn eigen schaduw op de foto. Dat is een kwestie van photoshoppen, makkelijk . . . .  zeker met sneeuw.
Rechts: Het resultaat.