Boven panorama van 5 met veel overlap

Onder panorama van 4 met minder overlap.

Bovenriij: 5 opnamen
Onderrij: 4 opnamen, meer overlap.
Boven en onder in 1 keer samengevoegd
Het eindresultaat, zonder eigen schaduw.